Skip links

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka reguluje podstawowe zagadnienia związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych oraz reguluje zasady wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej.

Wprowadzenie polityki prywatności wynika z wymogów bezpośrednich dostawców usług analitycznych oraz wymogów informacyjnych wynikających z przepisów prawnych w zakresie realizacji zasad stosowania plików cookies.

Polityka prywatności stanowi dodatkowo podsumowanie z procesów i obowiązków informacyjnych wykonywanych przez administratora danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO) jest :

  • Inero Software Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000704853,

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej www.uktruckcheck.com. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email hello@uktruckcheck.com.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookies są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której użytkownik w danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane?

W naszych systemach wykorzystywane są trzy kategorie plików cookies:

  • Pliki cookies o charakterze technicznym (systemowym) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego
  • Pliki cookies o charakterze analitycznym do prowadzenia badań na temat ruchu na stronie internetowej
  • Pliki cookies o charakterze marketingowym i reklamowym używane.

Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).

Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajduje się na stronie:

Pliki cookie związane z analizą ruchu i reklamą

Cookie

Domena

Czas przechowywania

Usługa

Sesyjne

www.facebook.com

Sesyjne

Facebook Pixel

_fbp

www.uktruckcheck.com

3 miesiące

Facebook Pixel

_ga

www.uktruckcheck.com

2 lata

Google Analytics

_gat

www.uktruckcheck.com

10 minut

Google Analytics

_gid

www.uktruckcheck.com

1 dzień

Google Analytics

complianz_policy_id

www.uktruckcheck.com

12 miesięcy

Complianz

complianz_consent_status

www.uktruckcheck.com

12 miesięcy

Complianz

cmplz_marketing

www.uktruckcheck.com

12 miesięcy

Complianz

cmplz_stats

www.uktruckcheck.com

12 miesięcy

Complianz

ls_smartpush

www.uktruckcheck.com

3 miesiące

Lite Speed

 

Google Analytics

Facebook:

 

W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

  • Analiza ruchu oraz interakcji na stronie internetowej (dane analityczne)
  • Prezentacja mediów on-line oraz treści interaktywnych umieszczonych na stronie internetowej (prezentacja treści)
  • Zachowanie informacji na temat indywidualnych ustawień związanych z serwisem internetowym (zarządzanie konfiguracją i preferencjami)

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ograniczony czas, tj. do ręcznego usunięcia plików cookies lub do upływu czasu przechowywania danych osobowych w systemach wykorzystywanych przez administratora, tj. maksymalny przewidywany czas przetwarzania dla danych analitycznych wynosi 26 miesięcy.

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych. Odbiorcy danych będą wykonywać usługi na rzecz administratora danych, w szczególności w obszarze rozwiązań informatycznych, dostawy usług wsparcia technicznego, dostarczenia wsparcia organizacyjnego, marketingowego lub sprzedażowego.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie masz uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będzie możliwe zarejestrowanie się i uczestniczenie w wydarzeniu.