Skip links
Wjazd na prom z Calais do Dover

Brytyjski rząd wychodzi naprzeciw polskim przewoźnikom drogowym

Brytyjski rząd zachęca polskich przewoźników do udziału w programie akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Został on stworzony, by zmniejszyć zagrożenie karą za przewóz nielegalnych imigrantów. Obniżenie jej wysokości może wynieść nawet 50 proc.

Na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu znalazła się obszerna informacja (w języku polskim) o tym, jak przystąpić do systemu akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Łączy się to ze zmianami w prawie o odpowiedzialności przewoźnika, które weszły w życie 1 kwietnia. Napór imigrantów na brytyjską granicę trwa i zdarza się, że próbują oni nielegalnie przedostać się na Wyspy ciężarówkami, chowając się w ładowniach.

 

Kara za każdego wykrytego nielegalnego imigranta to 10 tys. funtów

– Brytyjskie służby celne Border Force mogą nałożyć kary za znalezienie nielegalnych imigrantów w pojazdach czy naczepach, które podczas transportu nie są odpowiednio zabezpieczone. Kary są bardzo wysokie, dlatego brytyjski rząd zachęca do przystąpienia do systemu akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Przewoźnicy muszą spełnić szereg warunków i wdrożyć odpowiednie procedury, m.in. przygotować systemy zabezpieczające przed dostaniem się do pojazdów nielegalnych imigrantów, przeprowadzić szkolenia kierowców, monitorować skuteczność tych zabezpieczeń – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath, cytowana w informacji prasowej.

Wysokość kary wynosi do 10 000 funtów za każdego wykrytego nielegalnego imigranta i 6000 funtów w przypadku stwierdzenia, że pojazd jest niewłaściwie zabezpieczony, ale nie zostaną wykryci nielegalni imigranci. Przystąpienie do programu akredytacyjnego daje możliwość zmniejszenia kary nawet o połowę lub w ogóle jej uniknięcia.

– Jak słusznie przekonuje brytyjski rząd, przewoźnicy, którzy wprowadzą skuteczny system, rzadziej spotykają się z incydentami z udziałem osób nielegalnie przekraczających granicę. Trzeba też pamiętać o tym, że nielegalne incydenty związane z wjazdem mogą często prowadzić do uszkodzenia towarów i opóźnień na granicy, a to wiąże się z kolejnymi stratami finansowymi – dodaje Joanna Porath.

 

Co trzeba zrobić, by uzyskać akredytację Civil Penalty Accreditation Scheme?

Firma przewozowa musi spełnić wymagania w kilku obszarach. W pierwszej kolejności chodzi o zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa pojazdów. Należy zapewnić każdemu kierowcy wystarczającą liczbę zabezpieczeń (zamków, plomb z unikalnymi numerami, linki lub pasek TIR). Koniecznie trzeba prowadzić rejestr wszystkich urządzeń zabezpieczających wydanych każdemu kierowcy, wyszczególniając ich liczbę i datę ich wydania.

Kolejnym krokiem jest zapewnienie dokumentów do rejestrowania kontroli. Każdy kierowca musi posiadać odpowiednią liczbę list kontrolnych, które umożliwią rejestrację standardowych kontroli dla każdej podróży. Należy prowadzić ich rejestr i przechowywać kopie wypełnionych list kontrolnych przez okres 6 miesięcy. Kierowcy, którzy realizują przewozy do Wielkiej Brytanii muszą znać szczegółowe instrukcje, m.in. wiedzieć jak zabezpieczyć pojazd, jak rejestrować i przeprowadzać jego kontrole, jak wypełnić i zachować listę kontrolną, co należy zrobić w przypadku, gdy kierowca podejrzewa, że w pojeździe znajdują się osoby nielegalnie przekraczające granicę.

Ważnym krokiem jest też szkolenie kierowców, by posiadali wiedzę w zakresie zabezpieczania pojazdu ciężarowego i zapobiegania nielegalnym wjazdom. Każda firma powinna prowadzić rejestr takich szkoleń (włącznie z nazwiskami przeszkolonych osób, kiedy zostały one przeszkolone, miejscem szkolenia, szczegółami, które obejmuje szkolenie) i zaleca się ich ponowne przeprowadzenie raz na 6 miesięcy.

Ważny podkreślenia jest fakt, że wcześniejsze incydenty osób nielegalnie przekraczających granice w pojeździe nie uniemożliwiają firmie transportowej ubieganie się o udział w programie.

 

Źródło: https://www.wnp.pl/logistyka/brytyjski-rzad-wychodzi-naprzeciw-polskim-przewoznikom-drogowym,723752.html